Dovhjorten är ett mellanstort hjortdjur som förekommer i flera olika färgvarianter och som har spridits över hela världen med hjälp av människan.

Dovhjortens utseende kan variera från vit till mörkt brun. Den ursprungliga färgteckningen är rödbrun med vita fläckar på sommaren och gråbrun utan synliga fläckar på vintern. Den vita bakdelen skiljer sig tydligt med sin ”akterspegel” från våra övriga inhemska hjortdjur. Med hjälp av bakdelen och den svartvita svansen som är 15-20 centimeter lång, kan dovhjorten ge varningar till andra djur i flocken eller visa vilket humör den är på.

Den skiljer sig från andra hjortdjur genom sitt karaktäristiska fyrsprång. Man kan förklara det genom att den i flykten studsar fram på i stort sett raka ben. Fördelar med fyrsprånget är att dunsarna i marken är en bra varningssignal till de övriga i flocken. Hoppen ger dessutom en bra överblick av terrängen och ger även en signal till rovdjuret att hjorten är livskraftig och stark. Dovhjorten kan också trycka för att undkomma fara. Den kan bli helt passiv stående eller liggande i en tätning när ett rovdjur eller annan fara passerar på nära håll.

Storlek

Kroppslängden för en fullvuxen dovhjort är upp till 160 centimeter och manken mäter 100 centimeter över marken. Hinden, hondjuret, är mindre än hjorten. Hjorten kan väga upp till 140 kilo och hinder väger cirka hälften.

Dovhjorten är ett socialt djur. Hindarna lever ofta i små grupper med sina kalvar i olika åldrar. När hjortkalvarna är självständiga lämnar de mamman och lever ensamma eller i små hangrupper. Högbrunsten infaller under oktober månad. Hjortarna (hanarna) försvarar sina revir och slåss om hindarna. När parningsperioden är över går handjuren åter tillsammans igen. Hinden får normalt en kalv, ibland två, som föds i maj-juni. Kalvarna dias i cirka sju månader med redan efter ett par veckor efter födseln provar den gärna lite fast föda. Dovhjorten är könsmogna vid 1,5 års ålder och lever i genomsnitt 20 år. Hanarna brukar däremot inte bli äldre än 8-10. Vid kapital ålder är djuret som starkast och i sin bästa ålder. Detta inträffar vid cirka 6-10 års ålder. Efter det går djuret i retur. Dovhjorten förekommer främst i södra Sverige där det finns gott om omväxlande bland- och lövskog.

Klassificering

En tydlig könsprägel hos dovhjorten är hanens kraftiga horn. Den kan också klassificeras i fyra olika grupper; spets, stång, halv- och helskovel. När hjorten är cirka ett år får den sin första uppsättning horn, så kallade spetshorn, enkla och oförgrenade av varierad längd som sällan blir längre än 20 centimeter. Vid två års ålder får hjorten stånghorn, förgrenade horn med tydlig ögontagg. Stånghornen är ofta i mycket varierad längd, i extrema fall kan de bli ända upp till 50-60 centimeter långa. De har dock aldrig några tydliga hornplattor i ändarna.

När hjorten uppnått en ålder av tre år börjar man ana den vuxna hjortens typiska hornplattor längst ut på hornen. Dessa kallar man i bästa fall för halvskovel. Vid fem-sex års ålder har hornen nått sin fulla utveckling med breda hornplattor, så kallade helskovel.

De äldre hjortarna fäller sina horn i april medan de yngre hjortarna fäller sina horn flera veckor senare, ibland ända in i juni. De nya hornen börjar växa nästan på en gång efter att de gamla fallit av. De första decimetrarna tycks växa något långsammare än den senare delen av hornen som mer eller mindre accelererar i tillväxt för att fejas redan i augusti.

Jakt

Dovhjortarna kan jagas med stöthundar, kortdrivare eller långsamt drivande hundar. Tryckjakt, drevjakt, smygjakt och vakjakt är andra jaktmetoder som används vid jakt av dovvilt.

Förr i tiden användes begreppen högdjursjakt, konungens djur och stora jakten. Jaktens statusindelning var tydligt och avspeglades genom att kunna rada upp viltet kronhjort, dovhjort och vildsvin på vissa håll även björn, uroxe och visen i nämnd ordning vilken räknades in i den stora jakten som först och främst var ämnad till kungahus, furstar och andra privilegierade.

Dovhjort – Dama dama
Vikt:
Hjort 70 till 110 kilo, hind 45 till 70 kilo.
Mankhöjd: 100 cm.
Längd: Upp till 160 cm.
Livstid: Ca 20 år.
Brunstid: Oktober-november
Dräktighetstid: 230 dagar.
Föda: Gräs, löv, grödor.
Hornfällning: Vuxna djur i april. Yngre fäller senare.