Spanien har under en tid varit drabbad av torka som beror på torra vintrar, varma somrar och med det också vattenbrist vilket gjort att skördarna har minskat. Nu har det spanska jordbruket drabbats av ytterligare ett problem och det är att antalet vilda kaniner har ökat så kraftigt under pandemin då kaninjakten avtog, att även det påverkar skördarna negativt genom att kaninerna äter upp de grödor som klarat både det varma vädret och torkan. De spanska vinodlarna anser att situationen har blivit både kritisk och desperat på grund av mängden kaniner.

Framförallt är det Katalonien som ligger i de nordöstra delarna av Spanien som drabbats av att hundratusentals kaniner äter upp de grödor som finns. De kaniner som just nu plågar de spanska bönderna är så kallade hybridkaniner som är en korsning mellan vilda och tama kaniner. De är både större och glupskare än enbart de vilda och föder större och fler kullar där honorna får sju till åtta ungar per kull med varannan månads intervall. Dessutom har de utvecklat en immunitet mot kaninpesten.

Nu har den spanska regeringen fattat ett beslut om att kaninerna ska gasas ihjäl med hjälp av aluminiumfosfat, som frigör en fosfin-gas när den placeras i kaninernas hålor och som gör att kaninerna dör.

Totalt ska 250 000 kaniner vara avlivade senast i september i år.

Källa: Aftonbladet