50 % av alla viltolyckor inträffar på 4 procent av vägnätet

 

Motormännens tidning ”Motor” har låtit Trafikverket plocka fram vägavsnitt där flest viltolyckor sker. Det visade sig att hälften av alla viltolyckor inträffar på mindre än fyra procent av det statliga vägnätet. Enligt Älgskadefondsföreningens prognos beräknas det inträffa cirka 53 000 viltolyckor i vägtrafiken i år, vilket är drygt tio procent fler än 2015, som var ett rekordår. Trots denna prognos sätter Trafikverket inte upp fler viltstängsel där riskerna är som störst.
– För oss på Motormännen är det självklart att fler viltstängsel måste sättas upp och speciellt när det är fastställt var de flesta olyckorna sker. Viltstängsel är den enskilt effektivaste åtgärden för att få ner antalet viltolyckor, säger Carl Zeidlitz trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen till tidningen ”Motor”.

Bra uppsatta viltstängsel lär ta bort ungefär 80 procent av de viltolyckor som leder till allvarliga personskador eller dödsfall, och är samtidigt samhällsekonomiskt mycket effektiva. Men det förutsätter att stängslen är uppsatta på rätt sätt, på rätt platser, med rätt anslutningar och är rätt underhållna. Annars kan de till exempel leda in djuren på fel sida av stängslet vilket ökar risken för fler olyckor. I dag finns det ungefär 780 mil viltstängsel utmed de svenska statliga vägarna, behovet är dock mycket större. På många håll i Sverige saknar även viltrika och olycksdrabbade vägbitar stängsel.

– Jag tycker att man ska börja med att sätta upp viltstängsel runt Europavägarna och andra större vägar med mycket trafik. I genomsnitt inträffar sex rapporterade viltolyckor i timmen, dygnet runt, året runt. När vi nu vet var de flesta olyckorna sker så borde det gå relativt fort och enkelt att åtgärda detta, säger Carl Zeidlitz.

Under perioden januari 2006 fram till augusti 2016 dödades eller skadades 681 personer allvarligt i samband med viltolyckor i den svenska vägtrafiken. Av olyckorna skedde 140 stycken på någon av Europavägarna. Trafikverkets material visar att flest allvarliga viltolyckor inträffade på E4 och E45. Trafikolyckor som beror på att föraren har väjt undan för ett djur finns ofta inte med i statistiken, därför finns det ett mörkertal då det gäller antalet omkomna och svårt skadade personer.

– Förutom att sätta upp fler viltstängsel, behöver man bli bättre på att systematiskt kontrollera att redan uppsatta stängsel fungerar som de ska, att det inte är hål i dem eller att de är nerrivna. På vissa ställen behöver det dessutom finnas möjligheter för viltet att komma över via säkra passager över eller under vägarna, avslutar Carl Zeidlitz intervjun i ”Motor”.

Tänk på detta om en viltolycka inträffar

Sätt ut varningstriangeln så att inte fler olyckor sker
Ring 112 och anmäl olyckan direkt, uppge platsen noggrant och vilket djur det handlar om samt person- och fordonsuppgifter.
Markera olycksplatsen på den sida djuret ligger eller har sprungit iväg från.
Var extra försiktig vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur. Placera markeringen ungefär 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.
Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk först på din egen säkerhet.
Försök inte att själv göra ett eftersök eller avliva ett skadat djur eftersom djurets lidande kan förvärras då.
Att inte anmäla en viltolycka till polisen är ett brott. Kollision med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn ska alltid rapporteras till polisen även om djuret inte verkar vara skadat.
Källa: Motormännen