63 000 hektar skog spärras av i Belgien till följd av afrikansk svinpest (ASF)

vildvin

Belgiska myndigheter gör vad de kan för att hindra smittspridningen till bland annat Tyskland som ligger nära den belgiska gränsen.

EU-kommissionen och belgiska myndigheter har tillsammans beslutat att spärra av ett 63 000 hektar stort skogsområde. Vilket är mer än dubbelt så mycket som sommarens stora skogsbränder i norra Sverige. Detta efter att nya fynd av ASF-smittade, döda vildsvin gjorts, skriver den tyska tidningen Agrarheute.

– Fler kadaver håller nu på att analyseras och enligt experter kan det röra sig om allt ifrån ett par dussin till så många som 400 smittade djur, säger René Collin, jordbruksminister i den drabbade regionen Wallonie, till belgisk media.

Och det avspärrade skogsområdet får för tillfället endast beträdas av de som har till uppgift att leta upp och avlägsna döda vildsvin. Djuren får heller inte jagas för tillfället eftersom det då finns risk för att de lämnar området.

Källa: ja.se (Jordbruksaktuellt)

Fakta om svinpest

Det finns två sjukdomar som kallas svinpest. Det är dels den klassiska svinpesten (CSF) som av och till funnits i Europa sedan tidigare, och dels den afrikanska svinpesten (ASF) som först på senare tid blivit ett hot i norra Europa.

Källa: jordbruksverket.se