Älgar styrs av kulturella sedvänjor på sina vandringsvägar

alg

Älgar är kulturellt styrda och lär sig vandringsvägar från sommar till vinterområden av varandra. Detta visar en ny studie som är publicerad i tidskriften Science.

– Älgarna lär sig av varandra och det har hänt att älgar ibland varit borta under flera hundra år i vissa områden. När de sedan kommer tillbaka dit och börjar vandra så lär de sig vandringsmönstret av varandra, säger Göran Ericsson, professor i viltekologi på Sveriges lantbruksuniversitet.

Att kunna röra sig mellan olika områden är extremt viktigt för många arter eftersom betesmarkerna förändras över året beroende på årstid och nederbörd. Och den som inte kan hitta platserna där växtligheten är som grönast och mest näringsrik riskerar att svälta.

Älgkalvar lär sig ofta vandringsvägarna av sin moder men det finns även de som, som vuxna, tar egna vägar. – Precis som hos oss människor finns det avvikare, de som inte går den förväntade rutten. När de blir vuxna kan de bestämma sig för en annan väg, säger Göran Ericsson på SLU.

Källa: sverigesradio.se