Älgskadorna för stora på tallungskogar i Värmland

alg

Trots att den värmländska älgstammen gått kraftigt tillbaka de senaste decennierna så är älgbetesskadorna för stora i Värmland. Detta hävdar Skogsstyrelsen som vill minska älgstammen men Jägarförbundet i Värmland håller inte med.

-Vi har på tok för stora skador på tallungskogar så de behöver minska, Det handlar ju om en balans mellan viltet och fodret och jag tror att jägarna också inser att skadorna är för stora, frågan är hur mycket älg vi ska ha. Men jag tänker att det finns en förståelse hos jägarna för att det här inte håller i längden, säger Bengt Danielsson som är distriktschef på Skogsstyrelsen i Värmland.

-Vi har full respekt för problematiken med betesskador men vi ser inte en ensidig lösning med att minska älgstammen i Värmland. – Det finns en särskild problematik i Värmland eftersom vi har ett stort uttag av predatorer, där vargen helt enkelt tar mycket älg och om vi ska kunna ha en meningsfull jakt måste man ha en lite större älgstam i Värmland och då finns det en problematik med betesskador som kommer på köpet, säger Anders Olsson, som är ordförande i Jägareförbundet i Värmland.

Läs hela debatten på svt.se/nyheter