Allvarligt läge för djur och natur om tallen försvinner

tall

Allt fler skogsägare slutar att plantera tall eftersom det blir så många skador på träden av vilt, till exempel älg och rådjur.

Men tallen behövs för att både vilt och skogar ska må bra. Därför menar Carl-Johan Nordström, som är skogsägare i Johannishus, att alla skogsägare behöver hjälpas åt med att plantera tall. För även om en del av plantorna förstörs sprids då skadorna och enskilda markägare drabbas inte lika hårt. Själv planterar han blandskog. Det betyder att han sätter 30 till 40 procent tall i sina granplanteringar.

– Vi måste ha mer tall på tallmarkför som det varit de senaste åren har vi planterat gran på tallmark och det är förödande både för skogsägare och den ekologiska mångfalden och därmed hela samhället, menar Carl-Johan Nordström.

Johan Harrysson, som är distriktschef vid Skogsstyrelsen i Blekinge, bekräftar att viltskadorna i länet är allvarliga. Men han anser att en balans i viltstammen är lika viktig och därför behövs det en större avskjutning bland djuren.

– Vi har stora skador vilket medför stora kostnader. I den ena vågskålen finns antalet vilt och i den andra vågskålen har vi maten till viltet och det gäller ju få dem att väga samman. Många gånger behöver vi därför sänka viltstammarna.

Han berättar också det inte finns mer älg i Blekinge än i till exempel i Småland men att de har mindre andel tall och det innebär att den tall de har blir mer skadad.

Källa: sverigesradio.se