Årets sommar är den värsta någonsin för viltet

apple

– Jag har varit viltvårdare sedan 1962 och årets sommar har varit den allra värsta för viltet som har svårt att få tag i mat. Jag lade ut sex hinkar med äpplen i förrgår på en utfodringsplats och redan har älg, hjort, rådjur och även en del vildsvin ätit upp det mesta, säger Per Insulander, jägare och viltvårdare boende på Östersjövägen nära Stensund.

Den extrema sommarvärmen har inte bara medfört stora problem för lantbruket som har svårt att få fram djurfoder. Enligt Jägareförbundet är situationen riktigt illa för en rad vilda djurarter vars föda torkat bort. En bit bort i skogen ovanför Per Insulanders hem finns det utfodringsstationer för exempelvis rådjur, hjort och älg, precis som på andra platser i kommunen. Även en saltsten sitter uppsatt för att hjälpa djuren att få i sig nödvändiga mineraler.

– Under pågående bockjakt har det varit rent förskräckligt låga vikter på de vilda djur som fälts. Maten har torkat bort för viltet i skogarna och i stället för att som normalt ha fem centimeters fettlager har många djur inget alls, säger Per Insulander och fortsätter:

– Detta innebär att till exempel hjortkalvar, älgkalvar och rådjurskid tyvärr kommer ha svårt att klara den kommande vintern. Men det finns hopp eftersom privatpersoner med tillgång till äpplen enkelt kan hjälpa viltet genom att lägga ut frukt i skogen i stället för i komposten. På ett lokalt Trosaforums på internet efterfrågar flera kommuninvånare vad de kan göra av sina överblivna äpplen och erbjuder folk att komma och hämta och andra undrar var de kan lägga ut sin överblivna frukt för att hjälpa viltet.

– Det finns ett ganska stort engagemang i Trosa kring detta. Det är jättebra att lägga ut äpplen direkt i skogen, på samma ställen hela tiden för då hittar djuren dit. Viltet har en bra förmåga att omvandla sockret i äpplena till fett också, berättar Per Insulander.

Källa: sn.se