Bilister är skyldiga att anmäla viltolyckor

viltolycka

Att anmäla en viltolycka till polisen är en skyldighet för varje bilförare. Det är dessutom ett sätt att visa omsorg om djuren. Syftet med lagen är förkorta djurens lidande. Det är för djurens bästa, säger Tommy Åkerberg, länsansvarig när det gäller viltolyckor i polisområde Jönköping.

Ett rådjur med kid kördes på av en bilist i Haninge, söder om Stockholm, i onsdags. Föraren lämnade dock platsen utan att märka ut var olyckan inträffat. Och detta är bara en av alla incidenter där påkörda djur lämnats skadade efter en kollision. Att kollidera med ett vilt djur kan hända alla bilförare. Det är inget brott. Att inte anmäla en viltolycka till polisen däremot är ett brott. Polisen uppskattar att omkring tio procent, kanske ännu fler, av viltolyckorna aldrig rapporteras in.

Under de senaste åren har antalet viltolyckorna i Sverige ändå skenat iväg. Förra året rapporterade över 60 000 olyckor. Och då gäller det endast kollisioner med de tolv djur som klassas som vilt. Det innefattar till exempel inte hare, räv, igelkott eller grävling.

Tommy Åkerbergs råd till bilförare är enkla men tydliga:
Håll hastighet och håll avståndet till nästa bil.

Var observant inte bara på vägbanan, utan också åt sidorna, särskilt i skymning och gryning.

Som förare måste du också känna till dina skyldigheter. Du har inte anmälningsplikt för alla djurolyckor. Skyldigheten gäller älg, rådjur, dovhjort, kronhjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår. Och det gäller även om det inte ser som om djuret är skadat.

Att inte anmäla en kollision med dessa djur klassas om jaktbrott och kan leda till böter.

En kvinna dömdes nyligen av Jönköpings tingsrätt att betala 14 800 kronor i böter. Hon hade kört på ett vildsvin men ringde inte till polisen förrän dagen efter olyckan. I många fall uppdagas oaktsamhet att rapportera viltolyckor när förarna kontaktar försäkringsbolaget med skador på bilen.
Vid kollision med djurslag som inte är med på listan ovan gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen. Om man har kolliderat med ett mindre djur ska man se till att djuret blir avlivat och om möjligt tas bort från vägen. Döda djur på vägen drar till sig andra djur. Till exempel är det så att många av de örnar som dör kommer för att äta på trafikdödade djur och blir sedan själv offer.

Så här går du tillväga om du kör på vilt:

1) Placera ut varningstriangel 200–300 meter från platsen. Flytta din bil, slå på varningsblinkers.

2) Markera olycksplatsen. Använd markeringsremsa eller sätt upp en plastpåse.

3) Ring 112 och anmäl olyckan.

4) Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.

5) Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen. Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.

6) Om möjligt, avlägsna djuret från vägbanan.

7) Försök inte att själv söka efter djuret, djurets lidande kan förvärras.

8) Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.

9) Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

10) Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får inte ta med dig ett dött djur, det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten.

11) Är det ett djur annat är de tolv du har anmälningsplikt för: Avliva djuret själv, flytta djurkroppen från vägbanan.

Fakta: Antal viltolyckor

2013: 46 944

2014: 47 167

2015: 48 190

2016: 58 579

2017: 61 282

2018 (aktuell siffra): 30 040

Av årets rapporterade viltolyckor rör:

Rådjur 23 685, älg 2 745, vildsvin 2 228, dovhjort 1 008, kronhjort 138, utter 24, örn 16, lo 12, björn 3, järv 2, varg 1, övriga 17.8

Källor: NSD.se, Nationella Viltolycksrådet, Motormännen