Boktips

boktips

Recension av ”Mentaltest av hund – uppfattningar och missuppfattningar” av Anders Hallgren. AH BOOKS. 126 sidor. Cirkapris: 160 kronor.

Världens första hundpsykolog Anders Hallgren har skrivit en konventionell bok i vilken han ifrågasätter värdet av mentaltester av hundar.

Hallgren har som alltid mycket fakta att hänvisa till då han uttrycker sina åsikter. Såväl forskning som fall från verkligheten. Låt mig gissa att både Svenska Kennelklubben (SKK) och Svenska Brukshundklubben (SBK) kommer att dra öronen åt sig inför denna bok. Dessa organisationer blir nämligen rejält sågade av hundarnas största vän och försvarare, Anders Hallgren.

SKK eftersom författaren dömer ut hundutställningar som till nästan 100 % premierar hundars exteriör och tar inte hänsyn varken till mentalitet eller sjukdomar. Och som uppmuntrar uppfödare att avla på hundar med exteriör som gör att de lider på olika sätt. Till exempel har svårt att andas eller får utstå smärta.

SBK eftersom Hallgren menar att de genom att anordna mentaltester för hundar bidrar till att en del uppfödare förlitar sig blint på resultatet av dessa tester och avlar på hundar som egentligen inte borde avlats på. Likaså att hundar som vore utmärkta avelsdjur inte får möjlighet att fortplanta sig.

Glädjande i detta sammanhang är att författaren anser att jakthundar rent avelsmässigt klarat sig bättre än bruks- och sällskapsraserna (två grupper som författaren ständigt återkommer till som referenser i boken). Han menar att på jakthundar ställs det ofta bara få, enkla krav, som bra jaktförmåga kombinerad med intresse för vilt samt en godtagbar exteriör, för att de ska anses som lämpliga avelshundar.

Författaren menar vidare att eftersom hundar är så anpassningsbara anpassar de sig till miljön oavsett ärftlig utrustning samt att dagens mentaltester endast visar hundens dagsform, inte vad den nedärver. Vidare att betydelsen av hundens inre och yttre egenskaper ofta står och faller med en persons omdöme. Och att en enda hunds testresultat inte ger någon som helst genetisk information. Därmed faller ju hela meningen med dessa tester i avels syfte…..

Miljön är ett ständigt återkommande begrepp i boken eftersom Hallgren menar att den står för en mycket stor del av hur hundar mår och utvecklas. Både saker som man som hundägare kan påverka som till exempel aktivering och sällskap till saker som inte går att påverka, som till exempel grannar som inte gillar hundar och på så sätt kan hämma hundens liv.

Här följer ett par citat som kan vara värda att begrunda: ”Man borde byta ut ordspråket ”Sådan husse, sådan hund” mot ”Sådan miljö sådan hund” och ”i naturens är det den starkaste och mest livsdugliga individen som får para sig men i tamhundarnas värld är det ofta uppfödarens ekonomi som får råda”.

Om nu författaren är så kritisk till mentaltester på hundar, har han något eget förslag att komma med då undrar du kanske. Jodå, sista kapitlet handlar om alternativ till mentaltestning där inga hundar blir utsatta för skrämmande behandlingar. Är du intresserad av avel, forskning eller hundar i största allmänhet är detta en mycket givande bok. Den är varken lättläst eller lättsmält men som hundägare får man många tillfällen att tänka till.