Brandrisk vid skytte

skogsbrnad

Svenska Jägareförbundet rekommenderar att man bör undvika övnings- och tävlingsskytte med kulvapen i terräng i samband med den kraftigt förhöjda brandrisken på grund av den extrema torkan i hela landet.

I den varma och mycket torra sommararen har frågan om att skytte kan orsaka brand uppkommit. Efter kontakt med sakkunniga ger Jägareförbundet ut följande rekommendationer:
Det som ska undvikas är övnings- och tävlingsskytte med kulvapen i terräng. Det finns vegetation i kulfånget som oftast består av en naturlig kulle där det finns sten med risk för gnistbildning.
På skjutbanan ska kulfånget vara vegetationsfritt enligt besiktningen som polisen gör enligt säkerhetsföreskriften Säk B. Kulfånget ska dessutom bestå av material i storleken 0,2 – 8 mm och där är det i princip ingen risk för gnistbildning. Kulorna blir också kvar i kulfånget då detta är mjukt. “Det finns vegetation i kulfånget som oftast består av en naturlig kulle där det finns sten med risk för gnistbildning.”

På skjutbanor där det skjuts helmantlade kulor finns det ett utökat riskområde på 150 meter bakom kulfånget. Det beror på att om en kula träffar en tidigare kula som ligger i kulfånget kan den flyga iväg. Då finns risk att gnistbildning uppstår. Vi vet inte om detta har orsakat brand tidigare men vi har heller aldrig haft så här torrt i markerna.

För att vara på den säkra sidan rekommenderas att det 30 minuter efter avslutad skjutning görs en koll bakom kulfånget så att ingen brand uppkommit där.
De skjutbanor som har sågspån ovanpå kulfånget bör vara mycket observanta om man skjuter i dessa torra marker.

I övrigt ska man tänka på att vara uppmärksam där det finns metall mot metall på skjutbanan till exempel vagnen som älgen går på, vid jaktstigen där plåtfiguren går på metallskena eller vajer. Även här kan det vara klokt att efter avslutad skjutning göra en kontroll av terrängen så att det inte pyr någonstans.  Det kan vara bra att skjutbanan också ser över sin brandutrustning att den finns och fungerar.

Vid osäkerhet kontakta den lokala räddningstjänsten. Klubben är ansvarig för verksamheten tillsammans med de skyttar som skjuter på skjutbanan. Tänk till och använd det sunda förnuftet hur skyttet bedrivs. Även om vi inte hört talas om att det börjat brinna efter skott vid jakt kan det vara bra att vara observant. Vid denna tid på året jagas det inte så mycket men det är en del jakt främst efter vildsvin och det kan vara bra att en stund efter ett skott se efter så att det inte uppstått gnistbildning eller börjat brinna.

Källa: Svenska Jägareförbundet