Byggnadslov för solceller slopas

Från och med idag är det fritt fram att sätta upp solceller eller soIfångare på hus och jaktstugor. Idag träder nämligen en ny lag i kraft som innebär att panelerna inte längre kräver byggnadslov. Det är tänkt att den nya lagen ska avlasta kommunernas byggnadsnämnder. Och så länge panelerna följer byggnadens form så är det fritt fram att montera dem.– I Sverige använder vi fortfarande väldigt lite solenergi men den lagen som nu träder i kraft innebär att vi avlastar byggnadsnämnderna. På så sätt kommer ett steg närmare mer förnyelsebar energi i Sverige, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP), i ett pressmeddelande. Regeringen har föreslagit lagändringen för att förenkla regelverket för bygglov inom detaljplanelagt område.

Källa: Svensk Jakt