Chockökning av vildsvinsolyckor i Jönköping

vildsvin

Viltolyckorna i Jönköpings län ökar och olyckor med vildsvin har gått upp med 174 procent jämfört med 2010. Detta enligt färska siffror från Viltolycksrådet. Viltolyckorna ökar i samtliga Sveriges län, utom Örebro. I Jönköping är ökningen 3,75 procent jämfört med 2010, enligt siffror från Viltolycksrådet som Motormännen tagit del utav.

Procentuellt är det olyckor med vildsvin som ökat mest. 2010 inträffade 104 olyckor med vildsvin. 2017 var den siffran 285, en ökning med 174 procent. Rådjursolyckor är fortfarande den enskilt största typen av viltolycka. 2017 inträffade 2 740 olyckor, en ökning med 5,6 procent sedan 2010.

Samtidigt visar siffrorna att olyckor med älg minskar från 687 till 447 olyckor 2017. Det innebär en procentuell minskning med 35 procent i länet. Totalt inträffade 3 548 viltolyckor i Jönköpings län under 2017. Länet svarar för drygt 5,5 procent av det totala antalet viltolyckor i Sverige.

– Det är oerhört viktigt att viltolyckorna tas på allvar och Motormännen vill se att fler viltstängsel sätts upp. Vägarnas sidoområden behöver också röjas, minst tio meter rakt ut från vägbanan, så att trafikanter kan upptäcka vilt utmed vägarna. Det är viktigt att Trafikverket kontrollerar sina entreprenörers arbete med detta. Ny teknik för aktiv viltvarning och viltslussar eller säkra viltpassager behöver också användas i större utsträckning. Ökad jakt behövs dessutom för att begränsa viltolyckorna i trafiken, , säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen, i ett pressmeddelande.

Källa: j-nytt.se