Debatt om eventuell ny viltmyndighet

varg

Frågan att lyfta bort jakt- och rovdjursfrågorna från Naturvårdsverket och skapa en ny viltmyndighet skapar en tydlig skiljelinje mellan partierna. Detta visade rovdjursdebatten i Hagfors i går, där åtta representanter för riksdagspartierna deltog.

Debatten hade arrangerats av Jägarnas Riksförbund för att få besked om var partierna står.
”Kommer ditt parti att stödja en ny myndighet för jaktfrågor?” var en av frågorna.
Pål Jonson (M), Daniel Bäckström (C), Marianne Åhman (L), Kjell-Arne Ottosson (KD) och Runar Filper (SD) ställde sig bakom en ny viltmyndighet.
– Detta är nödvändigt om vi ska få acceptans bland gemene man för rovdjurspolitiken, ansåg både Filper och Ottosson, enligt Värmlands Folkblads rapportering från debatten.

Torbjörn Nilsson (MP) och Håkan Svenneling (V) ansåg däremot att jakten, viltet och rovdjuren även i fortsättningen ska hanteras av Naturvårdsverket eftersom det är en myndighet som har en mer heltäckande bild av frågorna.
Mikael Dahlqvist (S) ville heller inte gå så långt att inrätta en ny myndighet. De problem som finns med till exempel beslut om licens- och skyddsjakt på rovdjur kan tacklas genom ändringar i de existerande regelverken, menade han.

En annan sak som framgick under debatten var att ingen av politikerna var speciellt nöjd med upplägget i form av länsvis rovdjursförvaltning med viltförvaltningsdelegationer. Exempelvis tyckte flera av de borgerliga företrädarna att det uppstått en snedfördelning i delegationerna med för få representanter från de som berörs av problemen med stora rovdjur.

Pål Jonson (M) pekad på behovet av en gemensam vargförvaltning med Norge eftersom vargarna rör sig fritt över gränsen bör vargstammen hanteras som en stam, påpekade han och fick medhåll av bland andra Kjell-Arne Ottosson (KD).
Även frågan om hur partierna ställer sig bakom det fem år gamla riksdagsbeslutet att Sverige ska ha mellan 170 – 270 vargar gav olika svar från politikerna på podiet.

Torbjörn Nilsson (MP) ser intervallen 170 – 270 vargar som en miniminivå och menar att det inte finns något tak för vargstammens storlek, enligt honom. Håkan Svenneling (V) instämde i detta.
De övriga fem partirepresentanterna står istället för tolkningen att vargstammen inte bör bli större.
Kjell-Arne Ottosson (KD) pekade på hemlänet Värmland som fått 40 procent av de svenska vargarna på fyra procent av landets yta. En så står koncentration av vargstammen ger orimligt stora problem i Värmland och kräver en långsiktig lösning, menade han.

Henrik Tågmark i JRF tror inte debatten med de åtta politikerna kommer att göra någon skillnad.
– De flesta jägare som jag talat med vet redan var partierna står i de här frågorna och de vet vilka de ska rösta på, säger han till Jakt & Jägare efter debatten på torsdagskvällen.
– Den regionala rovdjursförvaltningen som bestämdes under Alliansregeringens tid har inte lyckats lösa problemen och Viltförvaltningsdelegationerna saknar makt. Den nuvarande S-regeringen har inte gjort något för att ändra något på det. MP och V står ännu tydligare för att det bara kan bli sämre, sammanfattar Henrik Tågmark.

Källa: Jakt & Jägare