Regeringen bör utreda antalet vapen i en vapengarderob, tidsbegränsade vapenlicenser och reglerna för att ta med sig vapen inom EU, det anser justitieutskottet i några av sina tillkännagivanden. S, V och MP reserverar sig mot olika delar av förslagen.

En person som har en jägarexamen har som huvudregel rätt att äga fyra vapen. Bedömer polisen att personen har ett större behov kan vapengarderoben bestå av upp till sex vapen. En del jägare anser att de behöver ha tillgång till fler vapen för att kunna jaga på ett effektivt sätt, och justitieutskottet vill därför att regeringen ska utreda om det kan finnas anledning att öka antalet vapen som ska kunna finnas i en vapengarderob.

Utskottet har också hanterat frågan om tidsbegränsade vapenlicenser. Den som idag ansöker om vapenlicens för helautomatiska vapen eller enhandsvapen för flerskott, och som bedöms ha behov av att ha ett sådant vapen kan få en licens som gäller i fem år. Utskottet vill att regeringen ska utreda om regelverket bör ändras så att licensen istället gäller tills vidare.

Jägare som vill jaga och sportskyttar som vill tävla i andra EU-länder kan idag uppleva att det är svårt att ta med sig vapen över gränserna. Den som har tillstånd för ett skjutvapen skjutvapen i Sverige kan ansöka hos polisen om att få ett europeiskt skjutvapenpass. Med skjutvapenpasset kan den som reser bevisa att han eller hon har rätt att ha vapnet i sitt hemland, men det innebär inte att personen automatiskt har rätt att ta med sig vapnet in i det andra EU-landet. Justitieutskottet vill att regeringen tar initiativ till att se över de regler som gäller för att ta med sig vapen inom EU, med avsikten att göra det enklare.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot olika delar av förslagen. Partierna anser att det antal vapen i vapengarderoben som gäller idag är ett lagom antal, att de regler som idag gäller för tidsbegränsade vapenlicenser är bra samt att de nu gällande reglerna för att ta med sig vapen över gränserna är motiverade av säkerhetsskäl och därför inte behöver ses över.

Källa: riksdagen.se