Det ska bli skyddsjakt på vildsvin och skarv i Linköping

skarv

Nu har problemen med vildsvin och skarv i Linköpings kommun blivit så allvarliga att kommunen tagit beslutat för skyddsjakt.  Den nya majoriteten, allians för Linköping, har enats om ett handlingsprogram. Detta för att komma till rätta med alla de skador som vildsvin och skarv åstadkommit i kommunen.

– Då vildsvinen kommit så nära tätorter och bebyggelse i kommunen har det blivit ett stort problem. När det gäller skarven så har fåglarna allt mer börjat påverka tillgången på fisk i sjön Roxen. I första hand är det planerat att Linköpings kommunjägare ska ta hand om skyddsjakten, säger kommunalråd Muharrem Demirok (C).

Källa: svt.se