Duvpest hos duvor i Varbergs kommun

duva

Duvpest har konstaterats hos ett antal vilda duvor i Varbergs kommun. Detta visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Viruset kan hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap orsaka den väldigt smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka. Viruset smittar endast fåglar och är alltså inte farligt för människor.

– Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten av att ha bra hygienrutiner. Eftersom det är det viktigaste verktyget för att hindra att de allvarliga sjukdomarna – newcastlesjuka och fågelinfluensa, drabbar dina djur. Det är viktigt att du, som djurägare kontaktar veterinär om dina djur visar tecken på dessa sjukdomar, säger Karin Åhl på Jordbruksverket.  Myndigheterna har ständig bevakning på förekomst av virus bland vilda fåglar, men även förekomst av både newcastlesjuka och fågelinfluensa på fjäderfä i EU och i världen.

– Förutom det virus som orsakar newcastlesjuka hos fjäderfä kan vilda fåglar även bära på fågelinfluensavirus. Sjukdomsframkallande, så kallade högpatogena, fågelinfluensavirus cirkulerar för närvarande bland vilda fåglar i Sveriges närområde. Och vi vet av tidigare erfarenhet att risken för introduktion till Sverige ökar under årets kallare månader. Det är därför särskilt viktigt nu att se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undvikes, säger Karl Ståhl, bitr. statsepizootolog på SVA.

Pressmeddelande från My Newsdesk