Ekodukten har blivit ett utflyktsmål vilket kan störa viltet

ekodukt
I Kungsbacka byggdes nyligen en ekodukt för att viltet skulle kunna röra sig fritt och säkert över E6:an. Den har redan visat på gott resultat och såväl älgar som dovhjortar och rådjur använder sig av passagen. Men den har också blivit en populär utflyktsplats för människor. Vilket förstås kan få negativa konsekvenser för djuren. Ekodukten vid Sandsjöbackas naturreservat i Kungsbacka öppnades upp för djuren i juni i år med syftet att djuren ska kunna röra sig fritt och säkert över motorvägen. Tanken var förstås också att antalet viltolyckor ska minska.

– Det brukar vanligtvis finnas en tvekan hos djuren när det dyker upp något nytt i deras närmiljö, men ekodukten verkar att ha gått hem hos viltet, så det känns väldigt bra, säger Mats Lindqvist, miljöspecialist på Trafikverket.

Man har försökt att skapa en så naturlig miljö som möjligt för att djuren ska känna sig trygga och våga passera ekodukten. Dessutom har man har skapat miljöer i form av stenrösen och buskage som är anpassade just för rödlistade arter som hasselsnok, sandödla och hasselmus.
Fast det är inte bara vilt och rödlistade arter som passerar över ekodukten. Passagen har även blivit en populär utflyktsplats för människor. – Detta är inte optimalt eftersom det kan påverka djuren. Framförallt älgarna som är extra känsliga. Dock får man acceptera att det finns intresse för att besöka ekodukten, säger miljöspecialisten Mats Lindqvist.

Trafikverket har en dialog med både länsstyrelsen och Datainspektionen om att sätta upp kameror för att lättare kunna studera djuren. Fast kamerafrågan har blivit komplicerad eftersom det inte bara är djur som befinner sig på platsen.

– Vi skulle eventuellt kunna radera bilder på personer som dyker upp i bild. Dock måste vi fundera på hur vi långsiktigt ska kunna spana på djuren, säger Mats Lindqvist, miljöspecialist på Trafikverket.

Källa: svt.se