Eventuell licensjakt på lodjur i Kalmar län

lo

Den senaste inventeringen visar att lodjursstammen i Kalmar län nu är så pass stor att det för första gången kan bli tal om licensjakt.  Flest lodjur hittades i den södra rovdjursförvaltningen i Kalmar län under inventeringen som avslutades i mars. Totalt fann man 34 föryngringar i området, varav 8,5 i Kalmar län. Då den miniminivå som Naturvårdsverket har fastställt för förvaltningsområdet går vid 25 ska nu länsstyrelsen utreda om licensjakt på lodjur ska tillåtas för första gången i Kalmar län.

– Utredningen ska vara klart i november, säger Robert Briland, besiktningsman på Länsstyrelsen i Kalmar län.
Han säger att förklaringen till att lodjursstammen ökat successivt i länet är att där finns mycket god tillgång på föda och att få lodjur har insjuknat i rävskabb.

Källa: Jakt & Jägare