Färre älgar krävs för ökad skogsproduktion

alg

Skogsstyrelsen och företrädare för bland annat skogsnäringen och Naturskyddsföreningen har tagit fram en mängd förslag i en rapport på hur svensk skogsproduktion ska bli effektivare. Detta eftersom produktiviteten i skogsbruket behöver höjas då efterfrågan på skogsråvaror förväntas öka i omställningen till ett fossilfritt samhälle, menar myndigheten.

Betesskador från klövvilt är det största hindret för högre produktion, säger Erik Normark, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen. – Överlag har vi för mycket älg i vårt land och utifrån hur betesskadeinventeringen ser ut så måste man justera antalet. Inventeringar visar att i vissa län är andelen betesskadade ungtallar uppemot 70 procent.

– På något sätt blir det också så att det påverkar skogsägarnas vilja att investera eller välja rätt trädslag varför vi får en överdriven användning av gran på grund av detta, säger Erik Normark.

Skogsstyrelsen har dock inga konkreta förslag på hur förvaltningen av klövvilt som älg ska förändras. Men den gruppen som tittat på just skogsskador i förarbetet till rapporten, föreslår bland annat utökad jakttid, fri kalvjakt och skyddsjakt på älg som möjliga åtgärder.

Källa: sverigesradio.se