Fler åklagare ska utreda grova jaktbrott

lodjur

Efter många stora uppmärksammade jaktmål i domstol där åklagarsidan både helt och delvis förlorat görs nu förändringar och fler åklagare kommer att utreda grova jaktbrott på de stora rovdjuren. Detta står klart sedan Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål beslutat att utöka gruppen som jobbar med dessa brott från två till fem åklagare.

I dag är det främst miljöåklagarna Åse Schoultz och Christer B Jarlås i Östersund som utreder grova jaktbrott på björn, varg, järv och lodjur. Och det är oftast åklagaren som leder en förundersökning och är den som bestämmer om det ska väckas åtal. Under de senaste åren har några uppmärksammade fall rörande grova jaktbrott lett till rättegång. I dessa fallen har det varit någon av dessa åklagare som lett förundersökningen och senare väckt åtal.

Åklagarna har vid ett antal tillfällen inte lyckats med att övertyga domstolarna med den bevisning som de lagts fram. I fallet med den misstänkta tjuvjakten på varg i Lillhärdal friades samtliga åtalade av såväl tingsrätt och hovrätt. I fallet med Sjundavargen blev det friande en dom mot jägaren som sköt en varg för att freda sin hund. Åklagaren i det ärendet beslutade sig senare att inte överklaga domen till hovrätten. Och i den stora jakthärvan i Norrbotten fälldes visserligen samtliga åtalade av både tingsrätt och hovrätt men huvudmannen i härvan friades på flera åtalspunkter och straffen blev mycket lägre än vad Åse Schoultz hade hoppats på.

Enligt miljöåklagarna är de grova jaktbrotten betungande ärenden eftersom de får så stort medialt intresse. Åse Schoultz har tidigare sagt att det rör sig om mycket svåra brott att utreda eftersom ingen vill träda fram och vittna. Frågan om hanteringen av de grova jaktbrotten togs i våras upp med chefsåklagare Kristina Falk Strand på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott.

-Vi har haft diskussioner om hur mycket vi ska specialisera oss. Den här typen av mål kräver lite annat eftersom de sticker ut jämfört med andra brott samt väcker starka känslor. Plus att de får även mycket uppmärksamhet medialt. Det blir naturligtvis tung belastning för de som jobbar med de här målen varför vi bestämde oss för att utöka gruppen. Att det är främst två åklagare som fått de här ärendena beror på att merparten av de misstänkta brotten har begåtts inom deras geografiska område, det vill säga norra Sverige, säger Kristina Falk Strand.

Hon berättar att gruppen åklagare har utökats men att inga fler har anställts. Däremot kommer ytterligare tre miljöåklagare att ingå i gruppen som utreder grova jaktbrott kopplat till de stora rovdjuren. – Det handlar inte om så många ärenden per år och det är praktiskt att ha ett fåtal åklagare som jobbar med dessa ärenden. De tre åklagarna som nu kommer vara med i den lottning som görs av jaktärendena jobbar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hon berättar också att de grova jaktbrotten är svåra att utreda eftersom de i flertalet fall saknas vittnen. – De eventuella vittnen som finns är i kamratgängen där det bedrivs illegal jakt och då är det ganska naturligt att man inte vittnar mot varandra. Vi väcker åtal när vi förutser en fällande dom och åklagarna gör överväganden för och emot innan åtal väcks. Sen är det svårt att förutse hur en domstol resonerar och olika domstolar gör olika värderingar av den bevisning som läggs fram, Jag kan förstå djurägare som blir upprörda över att rovdjur tar deras djur. Det allra bästa är om man får bort incitamenten för att begå de här brotten. Sedan finns det de som bara hatar rovdjur, säger Kristina Falk Strand.

Källa: Svensk Jakt