Fler älgar får skjutas i i Värmland i år

alg

Idag inleddes älgjakten och trots den gångna sommarens extrema torka, ett högt rovdjurstryck samt en hotande avmagringssjuka från grannlandet får fler älgar fällas under årets älgjakt än de närmast föregående åren. Men riskfaktorerna utmanar också jägarna att fylla i avskjutningsrapporterna.

Målet för avskjutning av älg i Värmland är 4 036 älgar i år. Det är nästan 500 fler än i fjol och man måste gå tillbaka till hösten 2015 för att komma upp i liknande nivåerna.

– De senaste inventeringarna visar att vi har en liten uppgång i älgstammen. Den planerade avskjutningen följer ju i regel inventeringsresultaten så har man en ökande älgstam så blir det en lite högre planerad avskjutning, säger Magnus Nystrand som är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Värmland.

Men trots att älgstammen vuxit och tillåter en större avskjutning så finns det hot. I grannlandet Norge har man till exempel hittat älgar som drabbats av den smittsamma avmagringssjukan CWD. Och vilka konsekvenser sommarens extrema torka fått för älgstammens livsduglighet är ännu oklart.

– Just nu vet vi inte så mycket om älgarnas status eftersom vi inte har fått in så mycket rapporter gällande avmagrade djur. Så nu får höstens älgjakt visa på hur det står till. När jägarna är ute och ser saker rapporterar de förhoppningsvis detta. Det är viktigt om de ser något som avviker, säger vilthandläggare Magnus Nystrand.

Källa: svt.nyheter/värmland