Fler bävrar och kronhjortar fälls i Uppsala län

baver

Den årliga statistiken över avskjutning av allt vilt förutom älg i Uppsala län har sammanställts av Svenska Jägareförbundet. Och rapporten visar att två arter har en stadig ökning i avskjutningen vilket sannolikt innebär att stammen brett ut sig. Det är kronhjorten med 350 fällda av i länet att jämföras med 2004 då det sköts 50 kronhjortar. Störst är stammen väster om Enköping. Där sköts 3,6 kronhjort per 1000 hektar. Snittet i länet ligger på 0,5. – Kronhjorten finns i hela västra delen av länet men börjar även öka öster om E4:an, säger Stefan Holm, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet i Uppsala län.

Den andra arten som ökar är vildsvin och den rapporterade avskjutningen låg på 8 300 djur. Att jämföras med 2001 då avskjutningen var i princip noll. Tätast är stammen i Håbo, avskjutningen där var 56,3 vildsvin per 1000 hektar. Följt av Trögden med 26,4. Snittet i länet låg på 10,5.

I redovisningen konstateras att andelen kultingar och årsgrisar ökat i avskjutningen. Detta ses som positivt då det visar att jägarna gör ett urval för att få en högre kvalitet på stammen. Även bäverstammen har ökat i flera delar av länet efter att tidigare bara funnits till den till största delen i norr, vid Dalälven.

Mer än 100 bävrar har skjutits under jaktsäsongen. Varav de flesta i området norr om Heby men även i Trögden och Mälaren har avskjutningen ökat. Bävern jagas främst för att den är ett skadedjur men även för skinnet som är bra med en tät, fin päls som är vattenavvisande.

– Om bävern etablerar sig kan den dämma upp vattendrag och dränka skog så den ruttnar och den förstör även vägtrummor så skogsbilvägar svämmas över, säger Stefan Holm. Avskjutningen av rådjur och dovhjort ligger stabilt på 4 200 rådjur och 270 dovhjort. Utöver klövvilt fälls även fåglar och här dominerar ringduva, kaja och gräsand.

Att avskjutningen är hög i de södra länsdelarna beror till mycket på det mildare klimatet som gynnar viltstammarna och att markerna är mer lättjagade i söder än i norduppland. 42 procent av länets jaktmarksareal är inrapporterad. Det är en bra siffra jämfört med riket. Ambitionen är dock att öka rapporteringen ännu mer för att stärka kvalitén på statistiken. – Men redan vid tio procents rapportering har man säkra siffror för ett statistiskt underlag, menar Stefan Holm.

Rapporten gäller under perioden 1 juli 2017 till 30 juni 2018 och grundar sig på sammanställningar som görs i länets jaktkretsar.

Källa: eposten.se