Fler björnattacker – men ingen ökad fara

bjorn

Under de senaste veckorna har flera personer blivit attackerade av björnar. Men allmänheten behöver inte oroa sig när de rör sig i björntäta områden i Sverige, säger björnexperten. Totalt rör det sig om tre kända fall av jägare i Norrbotten och Härjedalen som under pågående jakt blivit överfallna och skadade.

Antalet björnattacker varierar från år till år trots att det kan kännas som att det varit något fler än vanligt. Detta beror förmodligen på att det pågår både björn- och älgjakt i dessa områden och att det därför är många jägare ute i skogarna samtidigt, säger Benny Gäfvert, björnexpert på Stiftelsen Rovdjurscentret de 5 Stora.

En annan tänkbar förklaring skulle enligt Gäfvert kanske vara att björnstammen har växt sig större de senaste åren. Länsstyrelsen håller just nu på i flera län att göra en inventering av antalet björnar i Sverige. Och dessa pekar på att stammen har växt med flera hundra individer. Tidigare har man räknat med att det finns cirka 2 800 björnar i Sverige. Men det senaste resultatet från inventeringen rör det sig om en siffra över 3 000, säger Gäfvert.

Även om det kommer rapporter om björnattacker emellanåt är det sällsynt att människor dödas av björnar. Att så få jägare stryker med är ett bevis på att björnar agerar i självförsvar, menar Gäfvert. Björnarna ser med andra ord inte människan som ett byte. Ofta är det jakthundar som får björnen att känna sig trängd och hotad vilket kan leda till att de går till angrepp. Därför behöver inte allmänheten oroa sig över björnar när de rör sig i skog och mark. Det är extremt få bärplockare, orienterare eller motionärer som stöter på björnar. De är skygga och undviker helst människor om de har möjlighet.

Källa: eposten.se