Resultatet från årets lodjursinventering visar att det finns lite drygt 60 lodjur i Kalmar län (11,5 familjegrupper). Vilket är en ökning av lodjursstammen från förra säsongen då 8,5 familjegrupper påträffades i länet.

I Sverige finns för närvarande cirka 1 200 lodjur. Populationen ligger ännu med marginal över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. Denna är minst 870 individer. Om man jämför med förra året har antalet familjegrupper ökat i södra och mellersta förvaltningsområdet med 3 respektive 9,5 familjegrupper. I norra förvaltningsområdet har antalet istället minskat med 15 familjegrupper. En liknande utveckling kunde konstateras förra året.

Naturvårdsverket har nyligen gett Länsstyrelsen rätt att besluta om licensjakt på lodjur i mars 2020. Tilldelningen av lodjur blir sannolikt större nästa år än den var i mars 2019 då tre lodjur fälldes i Kalmar län. Länsstyrelsens beslut om licensjakt kommer att fattas i slutet på året.

länk till annan webbplats

Det är viktigt att man rapporterar observationer av lodjur på www.skandobs.se så att Länsstyrelsen får så mycket information som möjligt om beståndets storlek.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar