Flest viltolyckor sker i Småland

alg

I år har det redan skett 40 000 viltolyckor och med höstmörkret ökar de ännu mer. Risken att drabbas är allra störst i Smålandslänen Kalmar och Kronoberg.

Kalmar län ligger i topp i statistiken eftersom risken för att drabbas av en viltolycka där är 21,4 olyckor per tusen bilar under 2017 och 2018. Detta visar en undersökning som försäkringsbolaget If gjort. Den lägsta är risken i Stockholms län där det sker 3,5 olyckor per tusen bilar. – Det är ju mer vilt i vissa delar av landet.  I de småländska skogarna rör det sig ju sig mycket vilt. Men det beror även på att man inte varit tillräckligt noggrann med att röja längs med vägarna och sätta upp viltstängsel där, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens riksförbund.

Viltolyckorna visar en uppåtgående trend. I fjol skedde totalt 61 300 viltolyckor. Vilket var en historiskt hög siffra, och hittills i år har det skett 40 700 olyckor.

Att både älg- och vildsvinsstammen ökat pekas ut som en möjlig orsak till den uppåtgående trenden. Oktober och november är kända olycksmånader för viltolyckor, störst är risken för krock i gryning och skymning.

– Även om man vidgar sitt synfält är det svårt att uppmärksamma djur eftersom de är så snabba. Finns det inte viltstängsel eller är dåligt röjt längs med vägen, och dessutom tät skog, måste man som bilist anpassa hastigheten så att man hinner bromsa om ett djur dyker upp på vägen, säger Heléne Lilja.

– Många gånger är de också fler än ett djur som korsar vägen samtidigt. Ser man ett rådjur springa över vägen måste man vara beredd på att det kommer fler, säger hon.

I genomsnitt dör fem personer varje år i viltolyckor. Flest krockar med rådjur, därefter vildsvin och älg. Eftersom renar räknas som tamdjur ingår de inte i statistiken vilket drar ner siffrorna för norra Sverige.

Skulle olyckan vara framme och en kollision med ett djur inte går att undvika gäller det att försöka hålla sig lugn. – Är det ett mindre djur som till exempel ett rådjur ska man i första hand försöka att bromsa och styra undan i andra hand. Detta för att det kan bli svårare skador om du styr av vägen och kanske voltar. Det är större risk för personskador om man väjer än om man bara kör på, säger Johan Granholm, motorexpert på If. Handlar det om ett stort djur, som älg eller kronhjort får man ha en annan taktik. – Det är stora tunga djur som har långa ben, så då gäller det att försöka styra mot bakkroppen så att man siktar på bakbenen. Då har man en större chans att klara sig, berättar han.

Källa: aftonbladet.se