Förbud mot att jaga vildsvin med hund

vildsvin

Länsstyrelsen i Blekinge har infört ett beslut att förbjuda användning av hund vid vildsvinsjakt.  Förbudet gäller från den 1 augusti till och med den 20 augusti och på grund av värmeböljan.

Länsstyrelsen tog beslutet i samråd med representanter för Viltförvaltningsdelegationens klövviltutskott. Bakgrunden till beslutet är att ovanligt höga utomhustemperaturer har uppmätts i länet under en längre tid och det ser inte ut att ändras de närmsta veckorna.

I ett pressmeddelande säger jakthandläggare Jonas Kromnow på Länsstyrelsen i Blekinge såhär om beslutet: – Att jaga vildsvin med hund i dessa temperaturer innebär en stor påfrestning på såväl hundarna som vildsvinen. Genom detta beslut så hoppas vi kunna hålla nere viltets redan höga stressnivå.

Förbudet gäller i hela länet från och med den 1 augusti och hävs preliminärt den 20 augusti.

Källa: Sydöstran