Förslag på hur tillväxten kan öka i skogen

skog

I ett pressmeddelande skriver Skogsstyrelsen att det är första gången som de i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, har tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ger de bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

Läs mer om förslagen på skogsstyrelsen.se