Fritt fram för viltkameror

kamera

Den 25 maj 2018 kunde Svenska Jägareförbundet bocka av en viktig arbetsuppgift. Då blev det nämligen fritt fram för privatpersoner att sätta upp en viltkamera på sin jaktmark utan tillstånd. Dock finns vissa regler som måste följas Svenska Jägareförbundet har länge arbetat för att viltkameror inte ska vara belagda med tillståndskrav och avgifter. Tack vare förbundets arbete togs frågan med i Kameraövervakningsutredningen. Men innan regeringen tog ställning till utredningens förslag trädde EU:s dataskyddsförordning i kraft (GDPR).
Förordningen innehåller tvingande regler som alla EU-länder måste följa och GDPR godkänner användning av viltkameror. Så när förordningen trädde i kraft behövs inte längre några tillstånd för viltkameror, eftersom GDPR står över svensk lagstiftning, säger biträdande förbundsjuristen Maria Johansson.

Sätter man upp en viltkamera på en plats där allmänheten har tillträde till (vilket omfattar skogar på grund av Allemansrätten) så måste man följa bestämmelserna i den nya Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen.
– Vi är nöjda med att vi slipper onödiga tillstånd och avgifter men tyvärr finns det lite byråkrati som vi inte kommer undan. Vi har gjort en mall som ni skriva ut och använda, vilket enligt vår bedömning gör att informationsskyldigheten fullgörs, säger Maria Johansson.
Enligt lagen ska personen som sätter upp viltkameran informera om:
Identitet på den som kameraövervakar med kontaktuppgifter. Vad som är en identitet har dock inte prövats rättsligt. Namn eller jakträttshavare på fastigheten XX 1:1 kan båda anses vara en identitet. Kontaktuppgifter kan vara ett telefonnummer eller en anonymiserad mejladress, exempelvis 12QXvt@gmail.com.
Men det räcker inte med denna information. Övrig information behöver dock inte finnas vid viltkameran, utan kan finnas på en webbsida. Förbundet gör bedömningen att den enklaste lösningen är att man även har den informationen vid viltkameran.

Övriga krav på information:

·        Ändamål, vilket syfte man har med kamerabevakningen.

·        rättslig grund, vilken lag, regel eller vilket avtal som ni stödjer er på för att få kamerabevaka.

·        hur länge ni kommer att lagra uppgifterna.

·        vilka rättigheter de registrerade har, till exempel att begära att ni raderar deras uppgifter

·        att de registrerade kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att ni bryter mot lagar, regler eller avtal.

Eftersom detta är krångligt har Svenska Jägareförbundet gjort en mall som ni kan skriva ut och använda. Här behöver ni bara fylla i identitet, kontaktuppgifter och om kameran tar upp ljud. Resten är ifyllt och klart. Blanketten finns på Svenska Jägareförbundets hemsida.

– Vi arbetar för att göra det så enkelt som möjligt för medlemmarna och vi hoppas att denna färdigifyllda mall gör det enklare att följa reglerna som gäller för viltkameror, säger Maria Johansson.

Undantag i lagen
Sitter kameran på en plats dit allmänheten inte har tillträde, exempelvis i en bostad, garage eller hustomt så gäller undantaget i GDPR och kamerabevakningslagen och man behöver då inte ta hänsyn till reglerna i GDPR.
För ytterligare information, besök tillsynsmyndigheten Datainspektionens hemsida.

Källa: jagareforbundet.se