Gävleborgs jägarkår når inte upp till målsättningen med älgjakten

alg

Björn Brink är både skogsägare och jägare i Färila nämner en viktig förklaring till att målen inte nås. – Det är ju den där jaktveckan i oktober då folk tar semester, får man inte ner alla då blir det helgjakt på lördagar och söndagar och då kan inte alla vara med.

Många markägare är kritiska till att jägarkåren inte når avskjutningsmålen vid älgjakten och en av dem är Henrik Björkman på Holmen skog, som är största skogsägaren i Norra Hälsingland. – Vi når inte målen. Om vi skjutit alla som finns i målen så hade vi klarat utvecklingen, menar Henrik Björkman.

När P4 Gävleborg sammanställer statistiken för Gävleborg visar det sig att knappt 92 procent av älgarna som tilldelats i årets jakt blir fällda. På samma gång är jägaren något av markägarens bäste vän när det gäller att reducera betesskadorna vid nyplanteringar av ungtall.

För sex år sedan kom en ny älgförvaltning där Gävleborg delas in i 14 områden och i ett förvaltningsområde läggs en mängd data in kring tidigare avskjutningsstatistik, älgobservationer, spillningsinventering och fakta kring hur stora betesskadorna från älg är. Detta för att sedan få fram hur mycket älg som ska skjutas i olika områden. Förvaltningsplanen godkänns sedan av länsstyrelsen.

Erik Matsson, som är jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet, säger att det krävs respekt för att lyckas med den komplicerade förvaltningen. Så vad kan markägare som Holmen skog göra för att underlätta för jägarkåren?  – Försöka få jägare att skjuta när de är ute samt få fler jägare att jaga på våra marker och sen att ta emot avsättningen genom att vi har ett slakteri, säger Henrik Björkman.

Källa: sverigesradio.se