Den tvist om upplåtelserätten av småviltsjakt och fiske som Girjas Sameby under tio års tid drivit mot staten fick idag sitt avgörande i Högsta Domstolen. Domstolen gav Girjas sameby rätt i frågan.

1993 infördes ett nytt system för småviltsjakten och fisket i fjällen vilket innebar att samebyarna miste sitt inflytande i frågan. Länsstyrelserna tog över förvaltningen vilket öppnade upp för allmänheten att få tillträde till fjälljakten. Detta mötte starkt motstånd bland samebyarna och 2009 stämde Girjas sameby och Svenska Samernas Riksförbund (SSR) staten.

Slutligen hamnade fallet i Högsta Domstolen och idag, den 23 januari, föll domen som tillskriver samebyn rätten att bestämma över upplåtelsen av småviltsjakten och fisket på samebyns renbetesområden ovan odlingsgränsen, trots att staten formellt sett fortfarande äger marken.

Domen grundar sig på bestämmelserna om rätten till nyttjande på grund av ”urminnes hävd”. Girjasmålet är prejudicerande och kan komma att påverka även övriga 51 samebyar ända ner till Härjedalen.

Se TV4s livesändning här