God beredskap att göra Åland vildsvinsfritt igen

Både lagstiftningen, myndigheterna och jaktlagen har en god beredskap för att göra Åland vildsvinsfritt igen, menar Robin Juslin, jaktförvaltare vid landskapsregeringen. Han uppmanar allmänheten att höra av sig omgående om de observerar vildsvin. Eftersom vildsvin har dykt upp på Åland två gånger tidigare så har förvaltningen redan hunnit vidta åtgärder.

–?Den första gången var 2008 i Tjudö och de vildsvinen fångades in och avlivades.  Och redan då beslutade man att införa jakt året runt på vildsvin i lagen. Tidigare var det endast tillåtet att året om skjuta djur som rymt från vilthägn. Men de eftersom vildsvinen var inga rymlingar så det fanns ett glapp i lagstiftningen fram till 2009, säger Robin Juslin.

–?Sedan var det lugnt fram till 2013 då ett vildsvin dök upp igen. I maj 2015 blev en galt påkörd. Fast fram till dess genomfördes en del åtgärder som att underlätta jakten. Landskapet beslutade då om att tillåta jakt med konstgjorda ljuskällor och det är ett generellt tillstånd som gäller för jakt på vildsvin och är fortfarande i kraft.

En av utmaningarna var också att jaktlagen inte automatiskt har tillstånd av markägarna att jaga vildsvin på sina marker. –?En del jaktlag hade tillstånd som bara gällde rådjur och älg, medan andra hade tillstånd som gäller allt vilt, säger Robin Juslin.  Därför ändrade Landskapsförvaltningen de blanketter som tillhandahålls för jaktlagen. -Blanketterna beaktar nu vildsvinen när jaktlagen begär tillstånd av markägarna att få jaga och det har gett ett bättre utgångsläge den här tredje omgången, när fler jaktlag har tillstånd, säger Robin Juslin.

Källa: nyan.ax

vildsvin