Hund bortförd under pågående trafikeftersök

Under ett trafikeftersök på en skadad älg fick en eftersöksjägare i Värmland sin jämthund kopplad och bortförd i en bil av en främmande person. Eftersöksjägaren hade kallats ut under fredagskvällen till en viltolycka på en mindre landsväg. Älgen hade lämnat olycksplatsen och gick inte i sårlega trots att spåren på olycksplatsen visade på en rejäl kollision.

Efter en inledande spårning bedömde jägaren att det var bättre att släppa hunden lös för att få stopp på älgen. Hunden återvände dock till olycksplatsen för att ta omtag i spåren. Vilket är ett rätt vanligt beteende vid eftersök med lös hund. På vägen där olyckan inträffat kopplade den okände personen hunden och tog in den i sin bil. På hundpejlen såg eftersöksjägaren att hunden försvann bort längs vägen i en hög hastighet.

Han tog sin egen bil, märkt med dekaler om pågående eftersök, och gav sig av efter hundens signaler. Men trots hög hastighet tappade han hunden på pejlen men efter närmare en mil fick han återigen kontakt. Då hade mannen som plockat upp hunden stannat i en näraliggande by.

Mannen i fråga hade ingen bra förklaring till sitt agerande men påstod att han tänkte lämna hunden i byn. Eftersöksjägaren fick tillbaka sin hund, men eftersöket både fördröjdes och försvårades.

– Jag fattar inte hur han tänkte för det satt två pejlar och mitt telefonnummer på flera ställen på hunden, säger jägaren. Älgtjuren som hittades först nästa morgon hade ett avbrutet framben, ett avbrutet horn och skärskador i ett bakben.

– Det här är ett allmänt problem, även under jakttid eftersom folk i allmänhet inte vet hur jakt, eller som i det här fallet, eftersök på en trafikskadad älg, fungerar. De tror att hunden sprungit vilse och kopplar den, säger Lena Jansson, som sitter i Jägareförbundet Värmlands styrelse och är ansvarig samordnare inom Nationella olycksrådet, NVR, i Värmland.

I det här fallet ingrep en privatperson i ett eftersök initierat av polis vilket ledde till att älgen fick lida betydligt längre innan den kunde avlivas. Förutsättningarna för att få till ett lyckat eftersök under mycket torra och varma förhållanden försämras snabbt. Spåret och dofterna torkar bort och i vissa fall finns inte ens blod i löpan trots att djuret kan vara svårt skadat.

– Vi jobbar på polisens uppdrag med en samhällstjänst och det står en bil med skyltar som berättar att det pågår ett eftersök i vägkanten så borde sånt här inte kunna inträffa. I det här fallet fick eftersöksjägaren lägga tid på att jaga sin eftersökshund då han istället kunde ha förkortat älgens lidande, menar Lena Jansson.

Älgtjuren anmäldes påkörd och det första eftersöket påbörjades 21.30. Eftersöket återupptogs efter midnatt och efter en besvärlig spårning gick älgen slutligen ur sin sårlega tidigt på morgonen. Det ledde till en kort rusning där en ställande hund släpptes med påföljande ståndskall varpå älgen avlivades vid 7-tiden på lördagsmorgonen.
Källa: Svensk Jakt