I augusti och september är risken för fårskador orsakade av varg som störst

varg

Under hösten börjar vargens valpar följa med honorna för att öva sig på jakt och fjolårsvalparna har stötts bort för att de ska söka sig egna revir. Dessa vargar söker ofta lätta byten på betesmarker, uppger viltcentralen i Finland i ett pressmeddelande.

De senaste åren har vargar i Finland dödat mellan 60 – 160 får om året. Skadeersättningarna som betalats till djurägarna ligger runt 25 000–45 000 euro. De flesta skadorna sker på kända vargrevir. Skador kan emellertid inträffa även i andra områden eftersom vargar som söker egna revir rör sig långa sträckor.

Skador kan förebyggas på många olika sätt, det vanligaste är rovdjursstängsel med el. Från Finlands viltcentral kan man ansöka om gratis material till rovdjursstängsel. Andra förebyggande åtgärder är elledningar som sätts på stängsel, boskapsvaktande hundar, flagglinor samt fördrivning med ljus och ljud, till exempel att placera en radio som är inställd på en talkanal på betesmarken.

Om man känner till att det rör sig varg i området bör man ta in djuren till natten eller hålla dem i en separat inhägnad nattetid.

Enligt Naturresursinstitutet Lukes uppskattning omfattade vargbeståndet i Finland i mars totalt 165–190 vargar, vilket var knappt tio procent fler än året innan. Beståndets tyngdpunkt har förskjutits från östra till västra Finland. I mars fanns cirka 70 procent av alla vargar i västra Finland.

Källa: Vasabladet