I väntan på lättare regler för försäljning av vildsvinskött

Trots att vildsvinen blir allt fler så kommer de flesta av djuren aldrig ut på marknaden efter att de skjutits av. Detta ser regeringen med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i spetsen som ett problem varför man letar efter en lösning. Anledningen till att en stor del av svinen inte äts upp är att de måste genomgå tester för att se om de innehåller trikiner eller andra smittsamma sjukdomar innan de säljs. Något som gör att många jägare istället kasserar eller själva äter upp djuren hellre än att få ut köttet på marknaden.

– Vi har under lång tid diskuterat de problem som vildsvinen orsakar, men vi glömmer lätt bort vilken stor resurs vildsvinsköttet faktiskt utgör. Det måste vi ändra på, säger Sven-Erik Bucht.

Två myndigheter, båda med säte i Uppsala, är inblandade i vildsvinsfrågan. Trikiner, som är en sorts parasiter som kan finnas i vildsvin, är enligt Livsmedelsverket den största anledningen till att vildsvin testas. Men enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som testar djuren, är trikiner inte särskilt vanliga. – Det är mycket sällan vi hittar trikiner. Varje år testas cirka90 000 djur och man hittar ungefär en handfull drabbade vildsvin, säger Anna Lundén, laboratorieveterinär på SVA.

Men om köttet faktiskt är drabbat kan det bli allvarligt. – Får man i sig en kraftig dos kan man få smärtor i magen och tarmen. Larverna utvecklas till vuxna maskar som parar sig och föder nya larver som sprids i kroppen, vilket leder till kraftiga muskelsmärtor, feber och blödningar och i värsta fall kan det vara dödligt, säger Anna Lundén.

En av anledningarna till att regeringen vill att mer vildsvin ska ätas är att det ska bli mer lönsamt att skjuta av dem vilket därmed skulle hålla stammen nere. Lantbrukaren Anders Johansson som periodvis drabbas hårt av mumsande vildsvin på sina marker i Karlholmsbruk norr om Tierp, är nöjd över att regeringen ska utreda frågan.

– Vildsvin är ett elände. Jag vet inte vad man ska göra. Man stänger in en del åkrar men de lyckas ändå förstöra mycket. Det är bra att regeringen kommer med det här förslaget. Vi måste få ner stammen, den är för stor, menar Anders Johansson.

Viktor Ånöstam är jaktledare för ett jaktlag i Funbo, nordöst om Uppsala, håller med om att vildsvinsjakten är viktig för att hålla populationen nere, och att det är bra att vi nu går mot enklare regler. – Så länge man fortsätter kolla så att inget kött innehåller trikiner tycker jag det är väldigt bra. Här finns det inte ett enda godkänt viltslakteri som tar emot vildsvin, och det gör det svårt för oss att sälja köttet. Mycket hamnar i frysen, och en del blir gammalt och behöver slängas. Det är synd, för vildsvin är ett mycket gott viltkött, säger han.

– Det kan vara en del obekväma tider då man jagar vildsvin men annars är inte svårare än något annat. Jag tycker det är överdrivet när folk säger att det skulle vara ett svårt djur att jaga. Det är en utmaning precis som all annan jakt. Vi är väldigt effektiva i Sverige. Vi skjuter av totalt 100 000 vildsvin om året så jag tycker vi gör ett bra jobb med att hålla nere stammen.

Regeringen gläds över att både de som drabbas av svinen och jägarna bryr sig om frågan. – Jägarnas engagemang och stora ansvarstagande har bidragit till att vi i dag har en framstående viltvård. Det gläder mig även att se lantbrukarnas stora engagemang i frågan, säger Sven-Erik Bucht.

Utredningen ska vara klar den 30 november så då får vi se om det blir fler vildsvinsstekar på svenskarnas middagsbord.

Källa: unt.se