Inaveln ökar snabbt i de svenska hundraserna

Inavel och förlust av genetisk variation ökar oroväckande snabbt i de hundraser som har sitt ursprung i Sverige och huvudorsaken lär att att alltför få hundar används i avel.

Forskare vid Stockholms universitet har analyserat Svenska Kennelklubbens stamboksdata ifrån mitten av 1900-talet fram till nu och har upptäckt att inaveln i genomsnitt har fördubblats i de svenska hundraserna, trots att det inom de flesta av dem finns tillräckligt många individer för att undvika inavel.
Forskarna drar slutsatsen att fokus i avelsarbetet inte tycks ha legat på att behålla den genetiska variationen, trots att Jordbruksverket har klassat tio av de tolv hundraserna som viktiga att bevara.

Värst ser det ut för jämthund, drever och hamiltonstövare där inaveln ökat mycket snabbt trots att det finns ett stort antal individer i de raserna. Gotlandsstövaren ligger bäst till vad gäller bevarandeinriktad avel. I övriga svenska hundraser sker inaveln mycket snabbare än vad som är nödvändigt.

– Ett positivt undantag är den starkt utrotningshotade gotlandsstövaren. Stamboksdata tyder på att man har gjort ett gott avelsarbete med de få hundar som finns, säger Linda Laikre, professor i populationsgenetik, som också har lett studien.

Källa: su.se