Ingen fara att äta vildsvinskött som är tillagat på rätt sätt

kott

Vildsvinsstammen växer och avskjutningen ökar. Förra året sköts mer än 100 000 vildsvin i Sverige. Men det är både krångligt och olönsamt att sälja vildsvinskött. Regeringen har därför gett Livsmedelsverket i uppdrag att komma med förslag på hur det ska bli enklare att sälja vildsvinskött.

Cirka 60 procent av vildsvinen bär på matförgiftningsbakterier, visar en studie som veterinären och doktoranden Axel Sannö vid Sveriges lantbruksuniversitet genomfört, men det går att undvika att köttet blir smittat.
– Genom att ha god slakthygien, handhygien och knivhygien samt att man är försiktig vid urtagning så att inte avföring eller tarminnehåll hamnar på slaktkroppen. I svalget vi hittar man flest matförgiftningsbakterier varför det är extra viktigt att rengöra kniven och tvätta händerna när man tar av huvudet, för att undvika att bakterierna hamnar på slaktkroppen eller köttet, säger Axel Sannö till TT.

Man bör hantera vildsvin på samma sätt som kyckling, det vill säga med separat skärbräda och noga rengöring av kniv och händer. Trots att bakterierna dör när köttet når en temperatur över 70 grader så kan man själv ha smittat till exempel en sallad med bakterier från köttet.

I de vildsvinsstudier som Axel Sannö har utfört har han letat efter förekomsten av salmonella och två olika typer av yersiniabakterier i cirka 30 olika vildsvinspopulationer. Studierna visade att 75–80 procent av populationerna och 60 procent av djuren hade någon av de tre bakterierna. Det är nu Livsmedelsverkets uppdrag att analysera riskerna och samtidigt ta fram en plan för hur vildsvinsjägare ska kunna sälja den stora mängden kött som finns. Som det är nu når bara 15 procent ut till konsumenterna, och det måste då först passera en vilthanteringsanläggning. Detta gör det krångligt och gör att jägare får mindre betalt för köttet.

Axel Sannö tror att det med rätt insatser skulle kunna bli enklare för jägarna att sälja sitt vildsvinskött på marknaden. – Jag tror att man skulle kunna minimera riskerna med ett system där bra information och utbildning ingår för jägarna. Och kontroll/dokumentation över att trikintester görs på rätt sätt. Men det måste Livsmedelsverket titta på ordentligt.

källa: Aftonbladet