Ingen licensjakt på lodjur i Uppsala län

lodjur

Länsstyrelsen i Uppsala län kommer inte att besluta om att tillåta licensjakt på lodjur under 2019. Orsaken är att inventeringen av antalet familjegrupper inte når över den nivå som Naturvårdsverket och viltförvaltningsdelegationen satt som miniminivå för att jakt ska kunna tillåtas.

Naturvårdsverket har fastställt Uppsala läns miniminivå för lodjur till 11,5 familjegrupper, och länets viltförvaltningsdelegation har beslutat om en förvaltningsnivå på 12 familjegrupper. Först när antalet lodjur når över den nivån kan jakt ske.

Målet med länets lodjursförvaltning är att antalet lodjur alltid ska vara högre än länets miniminivå. För att veta hur många lodjur som finns genomförs årliga inventeringar av lodjursstammen. Det är det senaste årets fastställda inventeringsresultat som ligger till grund för möjligheten att besluta om licensjakt.

–Trenden under senare år är ganska tydlig. Även om förutsättningarna för inventering varierar från år till år så har antalet lodjur minskat sedan toppåren för 8-10 år sedan, säger länsstyrelsens rovdjurshandläggare Sebastian Olofsson.

Källa:Länsstyrelsen i Uppsala län

LÄMNA ETT SVAR

Var vänlig fyll i din kommentar
Var vänlig ange ditt namn