Inställd bockjakt

radjur

Jaktlaget på Vätö utanför Norrtälje slopar bockjaktstarten i morgon och börjar troligen jaga älg först i november. De 22 jägarna som har jakt på 890 hektar på Vätö kommer inte att gå ut på smygjakt eller sätta sig på pass i väntan på bockar.
– Mitt jaktlag ställer in bockjakten i år för vi kan inte jaga de som mår dåligt, säger Patrik Endres, jaktledare på Vätö, till Norrtelje Tidning.
Visserligen finns det ganska gott om rådjur på marken. Men rekordvärmen och torkan gör att viltets bete är dåligt och höskörden behöver gå till boskapen i området. Så jägarna kommer inte stödutfodra viltet.
De magra vildsvin som hittills fällts i sommar visar att även resten av klövviltet påverkats av det extrema vädret.

Detta påverkar även älgjakten som skulle ha startat den 8 oktober. – Vi flyttar antagligen på älgjakten till november för älgarna måste också få återhämta sig. Det finns förstås lokala avvikelser men bär, ris och sly, som är viktig föda för många vilt under hösten har redan torkat bort, säger Patrik Endres till Norrtelje Tidning.

Risken finns att torkan kommer att ge effekter på viltstammarna även framöver. – En effekt kan vara att det blir sämre med älgkalvar nästa år då korna är i för dålig kondition under kommande brunst, så det gäller att alla tänker sig för vid jakten, kommenterar jaktledaren Patrik Endres.
För Stockholms län gäller en rekommendation från länsstyrelsen om att inte ha löshundsjakt och jaktträning med hundar i augusti, fram tills det innebär mindre påfrestningar för viltet.

Källa: Jakt & Jägare