Jägare förlorar tvist om vapen

vapen

En man som har licens för jaktvapen har genom en dom i Förvaltningsrätten i Linköping förlorat sin rätt att få tillbaka vapnen. I augusti beslutade polismyndigheten att omhänderta mannens vapen och ammunition. Detta efter att mannen vårdats för alkoholberoende.

Mannen överklagade polisens beslut med hänvisning till att han varit nykter en längre tid och att han tar medicin mot sitt beroende. Polisen vidhåller dock att mannen är olämplig för vapenlicens och vapeninnehav. De skriver att de ser positivt på att mannen får behandling, men att det krävs flera års nykterhet för att på nytt kunna bedömas som lämplig att ha vapen.

Och Förvaltningsrätten går på polisens linje och skriver att den som har vapenlicens ska anses vara såväl pålitlig och omdömesgill som laglydig. Det kan inte uteslutas att mannen kan missbruka sina vapen under alkoholens inflytande. Därför ska han inte få tillbaka vapnen.

Källa: kkuriren.se