Jägare: lämna hunden hemma

gravling

Denna uppmaning går länsstyrelsen ut med till de östgötska jägarna. Detta på grund av att den extremt varma och torra sommaren inte bara är påfrestande för oss människor utan även för hundar och vilda djur.

Under augusti månad brukar det jagas vildsvin och grävling i Östergötland. Och så lär det bli även i år. Men denna säsong menar länsstyrelsen att jägarna ska låta både vilda och tama djur få chans att återhämta sig lite extra. Och att de gör det bäst genom att lämna sina jakthundar hemma när de ger sig ut i skogen. Såväl jakt- som jaktträning med hund bör i möjligaste mån undvikas anser myndigheten. Och de påminner länets jägare om att vilda djur enligt jaktförordningen inte får utsättas för onödiga påfrestningar som till exempel svåra temperaturförhållanden, under jakt eller jaktträning med hund. Länsstyrelsen framhåller också att djur rent allmänt ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Något som även gör det olämpligt att utsätta länets jakthundar för den stress som värmen och torkan för med sig.

Källa: Norrkopingsnews.se