Jägare uppmanas vara uppmärksamma på oskyddade brunnar

Per Skytte vill uppmana alla jägare och friluftsmänniskor att vara försiktiga då de vistas ute i naturen. Mitt i Mittlandsskogen har det nämligen hittats en stor brunn som är helt oskyddad. Den har redan krävt ett offer, en rådjursget som har ramlat ner och drunknat. Per Skytte tror det finns många fler oskyddade brunnar på Öland och även runt om på fastlandet varpå han uppmanarmarkägare att lösa problemen.

Mitt i Mittlandsskogen precis intill en stig upptäckte Per Skyttes vän en stor brunn utan lock eller skydd och längst ner låg en drunknad rådjurs-get.

– Jag blev chockad över det här. Det är otroligt slarvigt av markägaren att låta brunnen vara vidöppen. Det är inte svårt att snickra ihop några tvåtumsbrädor och lägga över, säger Per Skytte och fortsätter:

– Geten har kan ha trillat i när den har blivit jagad av en bock. Eller så har den sett att det fanns vatten där nere och trillat ner.

Per Skytte uppskattar att brunnen är två meter som bredast och det finns inga tecken på att det har funnits ett lock.

– Den är så stor att det får säkert plats tre eller fyra kor i den. Det är livsfarligt för både djur och människor. Tänk om en jägare är ute och går här då det är skumt ute och trillar ner. Hur ska han ta sig upp? Likadant är det lätt för en hund att springa ner om den jagar exempelvis ett rådjur.

– Jag vill uppmana jägare och friluftsmänniskor att vara försiktiga när de vistas i naturen. Per Skytte visar på en annan brunn som ligger intill en betesmark med kor. Över brunnen ligger tre ruttna plankor och över dem två lastpallar i mycket dåligt skick.

– Om vi går på detta så kommer vi att trampa igenom direkt och en kalv kan lätt ramla ner här. Det är inte ett tillräckligt bra skydd. Jag tror det finns många liknande brunnar på andra ställen. Det är farligt och potentiella dödsfällor. Det borde ske ett upprop om detta. – Alla som vet var brunnar ligger bör förmedla den informationen till markägaren. Jägare och friluftsmänniskor som ser dåligt övertäckta brunnar bör kontakta markägaren som ska åtgärda problemet.

Källa: olandsbladet.se

brunn