Jägare varnar för soptunnebjörnar

 

Tre björnar får fällas vid kustkommunerna i Norrbotten under årets licensjakt. På tok för lite anser Jägareförbundet som vill se ett jämnare jakttryck i Norrbottens län.

Under fredagen meddelade länsstyrelsen att höstens licensjakt på björn blir av efter att ha ställts in under 2017 till följd av stor skyddsjakt på våren.

– Att licensjakten blir av ser vi som positivt. Vår uppfattning är att licensjakten ska vara huvudfokuset i björnförvaltningen. Skyddsjakten ska vara ett undantag, säger Björn Sundgren jaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet Norrbotten till nsd.se.

Men det finns de som har synpunkter och Förbundet anser att det totala antalet på 16 björnar är för lite.

– Jag tycker att de är onödigt försiktiga. Man skulle kunna ha en större tilldelning. Jag tror inte det skulle påverka stammen negativt, menar Björn Sundgren.

De flesta av björnarna ska fällas i inlandet för att komma åt björnproblematiken i rennäringen. Tre av de 16 björnarna får fällas i kustkommunerna vilket är på tok för lite för kusten, anser Förbundet.

Det är väldigt lite. Det kommer i värsta leda fall leda till närgångna soptunnebjörnar i större utsträckning här nere som måste skyddsjagas menar Förbundet.

Länsstyrelsen påpekar dock att det inte har varit några incidenter med björnar som har skapat problem vid kusten.

–?Skulle det vara återkommande problem får man se hur det blir i framtiden med licensjakter, säger Anna Danell, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.

Jägareförbundet menar att forskningen visar på att björnar rör sig över stora områden och att den riktade jakten i särskilda kommuner därför kan vara uddlös.

– Det finns forskning som tyder på att det inte spelar någon roll eftersom det är björnstammens totala storlek som avgör problemen för rennäringen, säger Sundgren.

Istället för att fördela kvoterna mellan kust och inland vill förbundet se en jämnare avskjutning över hela länet.

Ska man ha hela Norrbotten som förvaltningsområde måste man jaga inom hela förvaltningsområdet så att det blir ett område och inte uppdelade licensområden, menar Förbundet.

Björnen är fridlyst och licensjaktens existensberättigande är att minska skadebilden för rennäringen, menar Anna Danell på länsstyrelsen.

Björnar som är vid kusten är inte i områden där vi har renar. Där finns inte samma problem. Därför har vi delat in det i kust och inland. Det är klart att de kan. Men det är större sannolikhet att vi får några björnar i kalvningsland om vi riktar in oss i kalvningsland, anser Förbundet.

Danell menar att utgångspunkten i debatten om björnjakt är fel.

– Man utgår från att björn är ett jaktbart vilt när det istället är en strikt skyddad art. Oavsett om det är licens- eller skyddsjakt så är det undantag från det strikta skyddet.

Jägareförbundet har även andra synpunkter. Regelverket och villkoren för åteljakt på björn anses ha kryphål och är osäkert. Dessutom reagerar Sundgren på att björnjakten ovanför odlingsgränsen inte sträcker sig till 15 oktober, vilket den gör i Västerbottensfjällen. Frågor som styrs av Naturvårdsverket och Jordbruksverket.

– Det känns lite förlegat och dåligt underbyggt att det skulle vara 30 september. Vi ser inte att man har något behov av det, menar Sundgren.

Källa: nsd.se