Jägareförbundet säger ja till rörlig belysning vid skyddsjakt av vildsvin

vildsvin

Jägareförbundet vill nu godkänna användning av rörlig belysning och även elektroniska bildförstärkare för skyddsjakt på vildsvin. Det framgår av förbundets remissvar till Näringsdepartementet som föreslagit åtgärder för att underlätta jakt på vildsvin i mörker. Förbundet säger nej till förslaget som avser nattriktmedel med bildomvandlare i form av så kallade termiska sikten.

Jägareförbundet lägger dessutom in en etisk aspekt och anser i sitt remissvar att dessa hjälpmedel enbart är motiverade under skyddsjakt. När det handlar om skyddsjakt på enskilds initiativ eller om en myndighet skulle fatta beslut om skyddsjakt menar förbundet att det är motiverat att göra avsteg från reglerna om annars otillåtna jaktmedel.

– Det blir däremot fel att tillåta belysning med mera för all jakt efter vildsvin. I så degraderar vi vildsvinet till mindre värt än annat vilt ur en etisk synvinkel, skriver förbundet i sitt yttrande.

Förbundet menar att rörlig belysning både är billig och lättillgänglig. Och jägarna kan använda sådan belysning utan svårigheter. Vanlig belysning belyser målet och jägaren får då en tredimensionell bild och kan se då vad som finns framför och bakom djuret som avses fällas. Jägaren kan då avgöra om det finns en kvist eller liknande framför djuret som annars skulle kunna leda till en bom eller skadskjutning.
Jägaren kan dessutom fastställa att det finns fullgott kulfång så att skott kan lossas utan risk för att träffa andra djur, egendom eller människor.
När det gäller elektroniska bildförstärkare som är inbyggda i ett sikte eller som monteras utanpå ett kikarsikte menar Jägareförbundet att tekniken nu har kommit så långt att de är tillräckligt bra och billiga varpå de är tillgängliga för den vanlige jägaren.
Dessa använder också befintlig belysning och förstärker ljuset så att en tredimensionell bild framträder vilket medger säkra skott.
– Även nattriktmedel med elektroniska bildförstärkare bör således få användas för skyddsjakt på vildsvin utan särskilt tillstånd anser förbundet.
Vad gäller bildomvandlare och särskilt termiska (värme-) sikten så är situationen annorlunda, menar Jägareförbundet.
– Denna teknologi är alltjämt under stark utveckling och därför dyr och specialiserad. Framförallt så fungerar ett termiskt sikte så att djurets värmeutstrålning reflekteras och ger en tvådimensionell bild. Detta innebär att det inte alltid går att se vad som finns framför eller bakom djuret i form av kvistar, vegetation och mark och säkra skott kan därmed inte avges.
Förbundet poängterar också att problem med avståndsbedömningen i mörker kan uppstå och att storleken på ett djur kan missbedömas med felskjutningar som följd.

I remissvaret hänvisar förbundet till en dödsolycka i Norge där en jägare av misstag sköt ihjäl en människa i tron att det var en räv. Förbundet vill inte medverka till en sådan utveckling i Sverige och efterlyser också en risk- och konsekvensanalys av termiska sikten.

Källa: jagareforbundet.se