Jägarnas vapen påverkas endast marginellt av implementeringen av EU:s vapendirektiv

jaktvapen

I lagrådsremissen om implementeringen av EU:s vapendirektiv i svensk lagstiftning påverkas jägarnas innehav mycket lite.

Regeringens förslag har gått till lagrådet på remiss och senare ska en proposition ställas till riksdagen. Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa konstaterar att förslaget inte påverkar jägarnas vapeninnehav i någon större utsträckning.

– Då det gäller regleringen av stora magasin påpekade vi möjligheten till att göra undantag för magasin som laddas med kantantänd ammunition. Dessvärre har inte regeringen lyssnat på oss i denna frågan utan föreslår istället att alla stora magasin ska omfattas av tillståndskravet, menar Ola Wälimaa.

Det innebär att magasin som rymmer mer än tio skott till en halvautomatisk .22:a vilken är licensierad för jakt inte får innehas. De jägare som har ett sådant magasin måste göra sig av med det innan den 20 november i år om förslaget antas av riksdagen. Det är dock tillåtet att ha ett sådant magasin så länge det bara passar i en repeterstudsare.

– På grund av att halvautomatiska studsare inte får laddas med magasin som rymmer fler än fem skott under jakt har det ändå ingen betydelse vid jaktutövningen. Däremot går det inte längre att använda ett stort magasin vid träningsskytte med sin halvautomatiska 22:a, säger Ola Wälimaa.

 En sak som fick fick mycket kritik när regeringens utredare kom med sitt förslag var att avfyrningsmekanismer skulle omfattas av tillståndsplikt men i lagrådsremissen är det inte alls omnämnt.

– Det är bra att regeringen har lyssnat på oss och andra remissinstanser vad gäller tryckena. Det finns inget sådant krav i direktivet utan det var istället ett tillägg från vapenutredaren och hade endast lett till ökad byråkrati, säger Ola Wälimaa.

EU-direktivet reglerar att så kallade vapenmäklare ska ha samma tillstånd för sin verksamhet som krävs för en vapenhandlare men vad som menas med en vapenmäklare är oklart varför Jägareförbundet har begärt att det ska klargöras.

– Regeringen förtydligar att begreppet vapenmäklare inte är detsamma som till exempel en jakttidning som tar in annonser eller den som transporterar ett vapen från säljare till kund. Definitionen är viktig då vapenhandel privat och på distans annars kunde riskeras att omöjliggöras, menar Ola Wälimaa.

Ett annat förslag från regeringen är att den som söker förnyad femårslicens inte ska behöva få den godkänd innan det gamla tillståndet löper ut.

– För jägarnas del handlar det i stort sett bara om de som innehar revolvrar för avlivning av fällfångat vilt samt för grytjakt. Enligt regeringens förslag räcker det om man lämnat in ansökan innan nuvarande tillstånd löper ut vilket är positivt med tanke på de långa handläggningstiderna för licensansökningar, kommenterar Ola Wälimaa.

Dessutom har regeringen lyssnat på Jägareförbundet då det gäller kravet på märkning av små vapendelar där man vill tillämpa undantagen som direktivet medger.

Då det gäller förslaget om att slopa tillståndskravet för licens på ljuddämpare skriver regeringen att man avser att återkomma med förslag om detta vid ett senare tillfälle.

– Det är bra att man inte lagt förslaget åt sidan utan att det fortfarande är aktuellt. Därför förutsätter vi att övriga frågor som togs upp i den andra delen av vapenutredningen också blir verklighet, menar Ola Wälimaa.

Källa: svenskjakt.se

LÄMNA ETT SVAR

Var vänlig fyll i din kommentar
Var vänlig ange ditt namn