Jakt och träning med hund förbjuds

jakt

Jakt och träning med hund på vildsvin och älg kommer att vara förbjudet i Kalmar län från den 1 augusti till och med den 30 september, det har Länsstyrelsen i Kalmar bestämt. Detta på grund av den senaste tidens värmebölja som ser ut att fortsätta.

Länsstyrelsens beslut är fattat i samråd med representanter för Viltförvaltningsdelegationen.

– Att jaga med hund i denna värme innebär en stor påfrestning för både hundar och vilt. Djur ska inte behöva utsättas för mer lidande i värmen, menar Fredrik Ustrup, vilthandläggare på länsstyrelsen.

Tidsrymden på beslutet kan dock komma att ändras beroende på hur väderleken ser ut framöver, uppger länsstyrelsen i Kalmar på sin hemsida. Ett undantag i beslutet är eftersök på skadat vilt.
Så här står att läsa i beslutet:
”Kalmar län har under lång tid haft extrem värme och brist på nederbörd. Detta gör att viltet har en utsatt situation med en ansträngd fodersituation och i vissa fall brist på vatten. Länsstyrelsen anser att hundar som förföljer vilt under rådande förutsättningar utsätter dessa för onödigt lidande.”

Källa: Svensk Jakt