Jaktkvoterna för gråsäl, östersjövikare och europeisk bäver fastställda

baver

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat om jaktkvoterna för gråsäl, östersjövikare och europeisk bäver för jaktsäsongen 2018–2019. Kvoterna för gråsäl och östersjövikare hålls på samma nivå som året innan medan kvoten för bäver höjs.

Jakt av östersjövikare har varit möjligt i Bottenviken och Kvarken sedan 2015 och jakten sker med Finlands viltcentrals jaktlicenser. Syftet är att förebygga och minska de skador som Bottenvikens vikarstam orsakar på fiskodlingen och fiske, skriver Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande på tisdagen.

Stammen av östersjövikare beräknas till över 20 000 djur. Största delen av dem lever i Bottenviken och jaktkvoten för 2018–2019 är 300 individer. Sveriges kvot är på 130 vikare. Jakten ger utrymme för stammen att fortsätta växa fast i långsammare takt. I andra områden, än i Bottenviken-Kvarken, får östersjövikare inte jagas.

Jakttiden för östersjövikare sammanfaller med gråsälens jakttid och sträcker sig mellan 16 april och 31 december. Kvoten för gråsäl är 1 050 individer. I Bottenviken-Kvarken är den största tillåtna bytesmängden 633 sälar, i sydvästra Finland 273 sälar och i Finska viken 144 sälar. För den jakt som sker enligt regionala kvoter behövs inte någon jaktlicens från Finlands viltcentral. Jägare ska dock rapportera om sälfångsterna till viltcentralen.

Jaktkvoten för europeisk bäver är 400 djur som är 50 fler än året innan. Den större kvoten ska ge bättre möjligheter att reglera stammen i mycket bävertäta områden. Bäverjakt med Finlands viltcentrals jaktlicenser är tillåten i landskapet Satakunta och i delar av landskapen Birkaland, Österbotten och Södra Österbotten. För det med Sverige gemensamma förekomstområdet i västra Lappland beviljas inte jaktlicenser fast Finlands viltcentral kan bevilja dispenser på grund av skador som bäverstammen medför.

För utter fastställer ministeriet ingen kvot för 2018–2019. Finlands viltcentral kan dock bevilja skadebaserade dispenser för jakt på utter.

Källa: hbl.fi