Jättefästing har påträffats i Sverige

fasting

Fästingen Hyalomma har för första gången påträffats i Sverige och den kan bli drygt två centimeter lång och har varit bärare av blödarfeber i andra områden där den hittats. Fästingsorten är både snabb och aggressiv.

Fästingsorten är jägare och väntar inte på sin värd utan letar aktivt efter en värd att attackera, till exempel vilt, hundar eller människor. När de är blodfyllda kan de vara upp till två eller tre centimeter stora, berättar Giulio Grandi, forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) till Ekot.

Den vuxna fästingarten Hyalomma kan känna av en potentiell värd på upp till nio meters avstånd och springa efter denna under mer än tio minuter.

Källa: orebrotribune.se