Länsstyrelse har beviljat skyddsjakt på tranor

Tranornas favoritföda

Länsstyrelsen i Uppsala har beviljat skyddsjakt på tio tranor. Detta för att freda kornfälten hos en jordbrukare i Tierps kommun. Tranor är den fågelart som kostar mest pengar i form av utbetalningar för skador på grödor. 2017 betalades det ut drygt fyra miljoner kronor för tranornas härjningar och Jägarnas Riksförbund (JRF) vill därför öppna för allmän jakt på tranor.

Inga skrämselåtgärder har lyckats för att få bort de hundratals tranorna hos jordbrukaren i Tierp. Fåglarna har knappt ens brytt sig om att lyfta när bonden kört ut med en skördetröska på fältet.
Bondens mark ligger nära både havet och tranornas flyttstråk. Jordbrukaren har ansökt om skyddsjakt för att tranorna mellanlandar på Tierpsgården både höst och vår och äter upp kornet för korn är tranornas favoritföda, samt potatis.

Då varken oväsen eller flygande drakar i form av heliumballonger lyckats få bort tranorna beviljar länsstyrelsen skyddsjakt på tio tranor som får skjutas från augusti fram till oktober. Jakten ska ske under en längre tidsperiod för att ge maximal skrämsel bland tranflockarna och främst ska ungfåglar skjutas för att undvika att det blir föräldralösa tranungar.

Att tio tranor skjuts i höst kommer inte att påverka de fredade tranornas bevarandestatus, menar länsstyrelsen i skyddsjaktsbeslutet. Arten har tidigare häckat sparsamt i Sverige fast sedan mitten av 90-talet har tranorna ökat kraftigt. Uppskattningsvis finns uppåt 25 000 par som häckar i Sverige. Tranor blir ett allt större problem för Sveriges bönder.

Förra året fick bönderna totalt drygt 7,32 miljoner kronor i ersättning för skador av gäss, svanar och tranor. Men det är tranorna som kostar mest och under 2017 beviljade länsstyrelserna ersättningar på drygt fyra miljoner kronor för tranornas skador på grödor Största ersättningsdelen gick till Västerbotten, drygt 2,4 miljoner.
Enligt Viltskadecenter är dock mörkertalet stort eftersom många bönder inte rapporterar om fåglarnas härjningar i grödorna.

Jägarnas Riksförbund kräver allmän jakt på bland annat tranor. – Tyvärr finns flera gåsarter samt skarv, trana och svan med i EU:s omoderna bevarandedirektiv och det förstör möjligheterna till förvaltning utifrån lokala förutsättningar, kommenterar Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF).
Under medeltiden var köttet från tranor en dyr och åtråvärd delikatess.

Källa: Jakt & Jägare