Länsstyrelsen ber om hjälp av landets jägare med inventeringar av vilda djur

lodjur

Länsstyrelsen hoppas att jägarna och allmänheten ska agera rovdjursinventerare i framtiden. Det är nämligen enklare att använda viltkameror efter att en ny lagstiftning trädde i kraft förra året.

Det innebär att viltkameror, med vissa begränsningar, inte längre är tillståndspliktiga för privatpersoner. Och förhoppningen är nu att framför allt jägarna kan bidra med viktig kunskap, menar Sone Persson, naturbevakare vid länsstyrelsen i Gävleborgs län.

– Det är ju ofta jägarna som har den här typen av bilder och är de intresserade av att dela med sig av sina bilder, så hjälper det oss i vår inventering. Vi är ju ett begränsat antal personer som kan åka runt i länet och vi kan inte vara överallt varför vi är väldigt tacksamma för all hjälp vi kan få, säger Sone Persson.

I Gävleborgs län handlar det framför allt om att få mer information om hur många lodjur det finns där och i vilka områden de finns. Dessutom är länsstyrelsen intresserade av hur många järvar det finns i skogslandet.

Redan har en rad lodjursföryngringar säkrats tack vare jägarnas kameror i hela landet. Nu hoppas inventerare och andra experter på mer kunskap om rovdjurens antal och om antalet djur ökar eller minskar. I förlängningen är denna kunskap viktig eftersom den bland annat visar på fakta när det ska bestämmas hur många djur som eventuellt kan skjutas.

Den nya lagen innebär alltså att det är lagligt som privatperson att sätta upp viltkameror, till exempel som jägare på sin jaktmark. De begränsningar som fortfarande finns är bland annat att kamerorna inte bör användas på offentliga platser, och information om syftet med kameran och vem som ansvarar för den, ska finnas på platsen. 

Källa: sverigesradio.se

LÄMNA ETT SVAR

Var vänlig fyll i din kommentar
Var vänlig ange ditt namn